Stockholms Läns Landsting väljer AST Medical

SLL skriver avtal med AST Medical på förbandsartiklar. Avtalet börjar gälla den 1 juni 2013. Avtalet med SLL löper under 2 år med option på ytterligare 2 års förlängning. Det upphandlade sortimenet omfattar framförallt sterila och osterila kompresser, torkar och förband samt omläggningsset.