Arkiv per månad: februari 2018

Hem/2018/februari

Revision av socialt ansvarstagande

AST Medical blev av SLL utvalda för kontroll och revision rörande sociala och etiska kontraktsvillkor. Revisionen som genomfördes i två steg under perioden november2017 till januari 2018. Revisionen är avslutad efter några mindre avvikelsers korrigering. Inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling har Sveriges landsting och regioner identifierat 8 prioriterade riskområden där förband & sårvård, medicinteknisk utrustning och textil – utgör några riskområden där krav på att grundläggande villkor efterlevs i hela leveranskedjan. Kraven grundar sig på landstingens och regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer. Revisionsresultat delas med samtliga landsting och regioner.

2018-02-18T12:36:37+01:002018-02-18|

AST Medical uppgraderade till ISO 2015-standard

AST har under senhösten 2017 uppgraderat Ledningssystemet till den nya ISO-2015 standarden för såväl kvalitet ISO 9001 som miljö ISO 14001. Vi vill med stöd från Ledningssystemet säkerställa vår förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundens och tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav. Syftet är att förbättra kundtillfredsställelsen genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för förbättring av systemet och försäkran om överensstämmelse med kunden förväntningar.

2018-02-16T09:48:28+01:002018-02-16|