Under vecka 51 kommer AST Medical att flytta lagerhållna produkter från nuvarande logistikpartner till Reach Logistics AB, Kungsbacka. Därför kommer inga utleveranser att ske under denna vecka till våra kunder.

Formellt sker bytet av logistikpartner vid årsskiftet. Flytten är dock omfattande och beräknas ta 5 arbetsdagar. Vi bedömer därför att veckan före jul- och nyår är bäst lämpad för genomförande.

Med anledning härav önskar vi att ni i er inköpsplanering tar hänsyn till att inga utleveranser kan ske från oss i vecka 51 och att ni väljer att tidigarelägga beställningar med leverans till veckan innan eller tidigare.

Vänligen sprid denna information till kollegor som beställer av AST Medical AB. Se bifogade brev.

Synpunkter och frågor besvaras av Alexandra Jacobsson eller undertecknad.

Alexandra Jacobsson
Mobil: +46730870651
e-post: alexandra.jacobsson@astmedical.se