Under början av året tecknade AST Medical avtal med 7 landsting inom nya produktsegment. AST Medical har 19 avtal med 14 Landsting och Regioner. Utvecklingen inom privat vård och distribution är fortsatt mycket positiv.