AST har under senhösten 2017 uppgraderat Ledningssystemet till den nya ISO-2015 standarden för såväl kvalitet ISO 9001 som miljö ISO 14001. Vi vill med stöd från Ledningssystemet säkerställa vår förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundens och tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav. Syftet är att förbättra kundtillfredsställelsen genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för förbättring av systemet och försäkran om överensstämmelse med kunden förväntningar.