AST Medical har genomfört ett flertal revisioner under sommaren 2018 av sin tillverkare i Asien med avseende på socialt ansvarstagande. Samtliga utföll med bra eller mycket bra resultat. Tillverkarna har lång erfarenhet av att producera till köpare i Europa och USA och har succesivt lyft nivån i socialt ansvarstagande till en bra standard. De av AST Medical utförda revisionerna är även godkända av Stockholms Läns Landsting, som var den myndighet som gav oss uppgiften senhösten 2017.