Coronavirusets utbrott i anslutning till det Kinesiska nyåret har medfört förlängd semester för produktionspersonal och 14 dagars isolering när de väl ankommer till sin arbetsgivare. Därtill har myndigheterna krävt att säkerhetsprodukter (munskydd, förkläden, handskar etc) är förbjudna att exportera så länge behov inom landet finns. AST Medical påverkats nu i allt större omfattning av bristande produktionskapacitet hos våra tillverkare i kombination av exportförbud. Samtliga rederier med trafik Asien/Europa påverkas också. Betydligt mindre omfattning av skeppningar från Asien och rederierna flyttar sitt tonnage till andra delar av världen, med kapacitetsbrist som följd. Vi har mer eller mindre daglig kontakt med våra tillverkare i Kina och även med våra speditörer. Ingen kan i dagsläget ge någon bra prognos på när vi kommer tillbaka till ett normalförhållande, men det lär dröja fram till april/maj innan ordningen är helt återställd.

Produkter som är särskilt kritiska är munskydd, skyddsrockar, skyddsoveraller, vissa storlekar på rundtork gasväv och non-woven samt vissa storlekar på värmejackor. Generellt kan dock med anledning av ovan beskriva situation även andra flöden bli påverkade om än i mindre omfattning. Vi uppdaterar vår hemsida löpande.