Apoteket Hjärtat har för ett urval produkter utvecklat samarbetet till att omfatta samordnad produktion och Private label.