AST Medical AB

AST Medical AB startades senhösten 2012. Det första kundavtalet tecknades i juni 2013. Vi importerar, marknadsför, lagrar och distribuerar sjukvårdsprodukter av korttidskaraktär till den nordiska sjukvården. Vår affärsidé är, att till konkurrenskraftiga priser, saluföra varor av god och jämn kvalitet med hög leveranssäkerhet. Kontor och lager är beläget i Göteborg.

Kontakta oss gärna för mer information