Kvalitet

AST Medicals affärsidé bygger på att tillgodose kunder inom hälso- och sjukvårdsbranschen med produkter och service som tillgodoser deras kvalitativa krav nu och i framtiden. Vårt kvalitets- och ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015.

Miljö

AST Medical arbetar långsiktigt för att minska miljöbealstningen utan att kompromissa med produkternas effektivitet och säkerhet. AST Medical är certifierat enligt ISO 14001:2015.