Socialt ansvar

I AST Medicals affärsmodell tar vi ansvar för hur verksamheten påverkar samhället, ur såväl ett hållbart ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Miljö

AST Medical arbetar långsiktigt för att minska miljöbealstningen utan att kompromissa med produkternas effektivitet och säkerhet. AST Medical är certifierat enligt ISO 14001:2015

Uppförandekod

Som ett internationellt verksamt företag tar vi ett särskilt ansvar för att respektera, arbeta för och följa principer om etiskt och socialt ansvar som är förknippade med människliga rättigheter, arbetsplatsen och arbetsförhållanden. Vi har också ett särskilt ansvar för att inte diskriminera samt att arbeta för jämlikhet och goda relationer i vår omvärld. Byggstenarna i vår kod är FNs stadgar kring mänskliga rättigheter liksom barns rättigheter. Även ILOs konventioner i tillämpliga delar.

Uppförandekod