Att Coronaviruset slog till på allvar samtidigt som det kinesiska nyåret inföll har skapat en kaotisk situation i hela försörjningskedjan. Förutom att våra tillverkare har fått kämpa med att hålla produktionen igång (pga Covid-19 sjuk personal) så har de under feb/mars belagts med exportförbud och i vissa fall styrt om produktion till skyddsrelaterade produkter. Därtill har de oceangående rederierna anpassat tonaget till den radikalt minskade efterfrågan. Vi är tyvärr i en situation som vi inte kan påverka och ASTs har ett antal leveranser/containrar som är därmed flera veckor försenade.

Produktionen återgår sakteliga till mer normal kapacitet, men fortfarande finns fabriker i särskilt utsatta områden som är belagda med restriktioner.