Op duk gasväv Steril

Operationsduk gasväv med röntengtråd och kontrollkvitto