Steriliseringsmaterial

Fullsortiment av förbrukningsmaterial för den steriltekniska avdelningen levereras i form av varumärket Sterclin. Du hittar också information direkt på deras hemsida, exempelvis CE-certifikat för produkter CE-märkta i enlighet den medicintekniska förordning (EU) 2017/745 (MDR).

https://www.stericlin.de