AST Medical har tilldelats ytterligare 2 avtal avseende förbands- och allmänna sjukvårdsprodukter. Det är de fem samordnade landstingen i den så kallade Femklövern som skrivit avtal med AST Medical. Leveransstart för avtalen är december 2013 och mars 2014. Avtalsperioderna maximalt 6 år.