Den pågående konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals skapar allvarliga störningar i ASTs möjligheter att leverera enligt avtal till sina kunder. Cyber attacken, Petya, riktad mot A.P.Møller-Maersk den 27 juni har sedan dess i princip lamslått all verksamhet i hamnen. Den ovanligt långa konflikten i kombination med Petya, börjar få djupgående konsekvenser för vården i allmänhet och patienter i synnerhet.