Om AST Medical

AST Medical grundades 2012 och är idag en av Nordens främsta importörer/distributörer av medicintekniska förbrukningsvaror från ledande tillverkare över hela världen.

Våra kunder utgörs till stor del av Sveriges regioner, privata sjukvårdsaktörer samt grossister inom humanvård, dental och djursjukvård. Vår mission är att leverera innovation för att driva förbättrade patientresultat och samtidigt sänka kostnaderna för vården.

AST Medical är kända för att leverera både standardiserande, kundanpassade och kostnadseffektiva medicintekniska produkter. Vi är fast beslutna att ge våra kunder en professionell service och vi förstår vikten av att beställningar behandlas i tid och med hög leveransprecision.

Vårt ansvar

I AST Medicals affärsmodell tar vi ansvar för hur verksamheten påverkar samhället, ur såväl ett hållbart ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Kvalité och Miljö

AST Medicals affärsidé bygger på att förse kunder inom hälso- och sjukvårdsbranschen med produkter och service som tillgodoser deras kvalitativa krav nu och i framtiden.

AST Medical arbetar långsiktigt för att minska miljöbelastningen utan att kompromissa med produkternas effektivitet och säkerhet.

Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Socialt ansvar och uppförandekod

AST Medical verkar på den internationella marknaden och respekterar och följer de principer om etiskt och socialt ansvar som är förknippade med mänskliga rättigheter, arbetsplatsen och arbetsförhållanden.

Vi tar ett särskilt ansvar för att inte diskriminering förekommer och arbetar för jämlikhet och goda relationer i vår omvärld.

Byggstenarna i vår uppförandekod utgörs av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om barns rättigheter och ILO:s konventioner om arbetslivsfrågor, i tillämpliga delar.

Aktuellt

Läs mer om vad som händer på AST Medical