Om AST Medical

AST Medical grundades 2012 och är idag en av Nordens främsta importörer/distributörer av medicintekniska förbrukningsvaror från ledande tillverkare över hela världen.

Våra kunder utgörs till stor del av landsting, privata sjukvårdsaktörer samt grossister inom humanvård, dental och djursjukvård. Vår mission är att leverera innovation för att driva förbättrade patientresultat och samtidigt sänka kostnaderna för vården.

AST Medical är kända för att leverera både standardiserande, kundanpassade och kostnadseffektiva medicintekniska produkter. Vi är fast beslutna att ge våra kunder en professionell service och vi förstår vikten av att beställningar behandlas i tid och med hög leveransprecision.

Vårt ansvar

I AST Medicals affärsmodell tar vi ansvar för hur verksamheten påverkar samhället, ur såväl ett hållbart ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Miljö

AST Medical arbetar långsiktigt för att minska miljöbelastningen utan att kompromissa med produkternas effektivitet och säkerhet. AST Medical är certifierat enligt ISO 14001:2015.

  • ISO 14001:2015

Kvalité

AST Medicals affärsidé bygger på att tillgodose kunder inom hälso- och sjukvårdsbranschen med produkter och service som tillgodoser deras kvalitativa krav nu och i framtiden. Vårt kvalitets- och ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015.

  • ISO 9001:2015
Socialt ansvar

I AST Medicals affärsmodell tar vi ansvar för hur verksamheten påverkar samhället, ur såväl ett hållbart ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Uppförandekod

Som ett internationellt verksamt företag tar vi ett särskilt ansvar för att respektera, arbeta för och följa principer om etiskt och socialt ansvar som är förknippade med männskliga rättigheter, arbetsplatsen och arbetsförhållanden. Vi har också ett särskilt ansvar för att inte diskriminera samt att arbeta för jämlikhet och goda relationer i vår omvärld. Byggstenarna i vår kod är FNs stadgar kring mänskliga rättigheter liksom barns rättigheter. Även ILOs konventioner i tillämpliga delar.

Aktuellt

Läs mer om vad som händer på AST Medical

Läs aktuellt här