AST Medical är stolta över sin höga förmåga att leverera skyddsprodukter (PPE) för personal inom hälso-sjukvården under pandemin. Vi har konstant levererat andningsskydd/munskydd mm till våra regioner och privata aktörer.

Ur ett nationellt och internationellt ser vi en ökad smittspridning av Covid-19 trots att vi befinner oss i en period där vi traditionellt brukar se att smittspridningen minskar. 17 av 21 regioner har återinfört munskydds krav för personal/patienter och besökare för att minska risken för ökad smittspridning.

AST Medical fortsätter med sin stabila leveransförmåga till våra regioner och privata aktörer och vi har varit behjälpliga att bygga upp beredskapslager för regioner. Vi har en kommande höst som är fortsatt oviss men som traditionellt sett genererar en ökad smittspridning av Covid-19 och därmed kommer efterfrågan på PPE-produkter att öka.

Idag har vi flera produkter på lager gällande PPE-material såsom andningsskydd/munskydd mm. Är ni behov att förbereda Er för en kommande tid som kräver skydd för personal/patienter och besökare så gå gärna in på www.astmedical.se och sök produkten Ni önskar.

Ni är även välkomna att ta kontakt med oss via vår hemsida för att få stöttning i vilken produkt som passar Er verksamhet mest optimalt.