För att säkerställa en hög hållbarhet i hela vår verksamhet deltar vi aktivt i utvecklingen på området.

Just nu genom att:

  • Delta i den nordiska konferensen för hållbar sjukvård i Malmö den 11 oktober
  • Finnas med i marknadsdialogen för miljömärkning av medicintekniska produkter för nordiska och europeiska leverantörer av medicinska produkter till den nordiska sjukvårdssektorn
  • Vara anslutna till NPA – Näringslivets producentansvar för förpackningar