Per den 2 juli 2021 förvärvade det danska bolaget ASTM Holding ApS samtliga aktier i AST Medical AB. AST Medical kommer efter försäljningen fortsatt att verka som ett självständigt bolag.