AST Medical tillväxt under 2020 var mycket god. Utvecklingen fortsätter även 2021. God efterfrågan på skyddsrelaterade engångsprodukter som är väsentlig del av AST Medicals sortiment.