Höggradigt ren kompress med gasväv som används vid omläggning av torra sår eller vid sårvård såsom sårrengöring.