Omläggningset för rengöring vid såromläggning och förbandsbyte.