Material passande för rengöring vid sättning och byte av kateter.