SURGISPON ® Absorberbar hemostatisk  gelatinsvamp är ett snabbt och effektivt hemostatiskt medel som snabbt slutar blöda. Det minskar intraoperativ blödning och operationstid. SURGISPON ®  är ogiftig, icke-allergen, icke-immunogen och icke-pyrogen. SURGISPON ®  är redan gamma-steriliserat och behöver därför inte omsteriliseras. Den finns tillgänglig i ett bekvämt sterilt blister/kuvert som är färdigt att riva, och SURGISPON ® kräver, till  skillnad från många hemostatiska medel, inga speciella förvaringsförhållanden. Den enhetliga porositeten hos SURGISPON ® garanterar en gynnsam hemostas. När det implanteras in vivo absorberas det fullständigt inom 3-4 veckor, utan rester och ingen inkapsling.